top of page

SAF SU SATIŞI VE ÜRETİM TESİSİ KURULUMU ÖNCÜ FİRMA

Saf su, nötr su olarak da bilinir. Genellikle günlük hayatımızda içtiğimiz veya kullandığımız su asidik veya alkalidir. Saf su hakkında konuşursak ve pH ölçeğini standart olarak kabul edersek, o zaman su pH değeri 0 ila 7 arasında ise o zaman suya asidik denir. PH değeri 7 ile 14 arasındaysa, alkali su olarak kabul edilir. fakat eğer su pH değeri tam 7 ise o zaman nötr olarak kabul edilir. Bu su sadece 2 hidrojen ve 1 oksijen içerir ve bakteri veya virüs içermez. Bu saf suyu kullanarak alabiliriz

Ters ozmoz düşünülmeden önce, ozmoz sürecinin kendisinin anlaşılması önemlidir. Aynı çözücüyle hazırlanan bir seyreltilmiş çözelti ve konsantre bir çözelti, yarı geçirgen membranlı osmoz meydana gelecektir. Solvent molekülleri, membrandan, iki çözeltinin konsantrasyonunu eşitlemeye çalışmak için daha seyreltik çözelti. Bu irade iki konsantrasyon eşit oluncaya veya solventin ozmotik basıncının sınırı olana kadar devam edin daha fazla göç ulaştı ve durdu. Bu iki koyarak grafiksel olarak gösterilebilir konsantre çözeltinin kenarındaki seviyenin yükseleceği bir U tüpündeki çözeltiler. Ne zaman denge sağlandığında, seviyelerdeki farkın çözücünün ozmotik basıncı olduğu söylenir. Üretilen arıtılmış su, permeat olarak bilinir.

Ultra saf su, nehir suyu veya endüstriyel kullanım için suyun, su arıtma bileşeni teknolojilerini bir araya getirerek H2O'ya mümkün olduğunca yakın yapıldığı yüksek saflıktaki suyu ifade eder. Su, sadece katı maddeler ve tuzlar değil, aynı zamanda su içinde çözünmüş gazın giderilmesiyle de çok yüksek bir saflık seviyesinde işlenir. Organo’nun endüstri lideri analiz teknolojisi, ultra saf su üretiminde de önemlidir.

Saf su, az miktarda safsızlığa sahip olan yüksek oranda saf su anlamına gelir. Neredeyse tüm tuzların ve organik maddenin çıkarıldığı bir durumu belirtir ve safsızlıkları gidermek için kullanılan yönteme bağlı olarak, suya tuzdan arındırılmış su (tuzların iyon değiştirme reçineleri veya diğer maddeler kullanılarak çıkarıldığı su) olarak atıfta bulunulur. RO (ters ozmoz) su (ters ozmoz membranından süzülen su) veya damıtılmış su (soğutulmuş ve tekrar sıvıya yoğunlaştırılmış buhardan türetilmiş su).

Aslında, saf su için kesin bir tanım yoktur. Tipik olarak, elektrik direnç oranı 0.1 ila 1.5 MΩcm olan su anlamına gelir. Suyun az safsızlığı, iletkenlik kolaylığını veya zorluğunu belirten elektrik direnç oranı arttıkça artmaktadır.

Ultra saf su, H2O'ya mümkün olduğu kadar yakın yapılmış sudur. Teorik olarak saf suyun elektriksel direnç oranı 18.24 MΩcm'dir ve ultra saf su bu seviyeye mümkün olduğunca yakın hale getirilmiştir. Aslında, ultra saf su için kesin bir tanım yoktur.

İhtiyaca göre farklı boyutlarda bidonlarda

1 litreden 70 litreye kadar farklı hacim seçenekleri

1000 litre kapasiteli İBC tanklarda
25 Tonluk krom tankerlerde
bottom of page